Tankefeltterapi

Hvordan er det mulig å oppleve sinnsro med TFT?

Tradisjonelt er vi opplært til å tro at for å endre vonde følelser og posttraumatiske virkninger kreves det dyptgående innsikt, inngående analyse av traumet, ens barndom og relasjoner. Og ikke minst er man opplært til å tro at for at man skal få resultat kreves det lang behandlingsdtid. Slik oppleves ikke TFT. Ofte gir TFT svært raske resultater. Vi har ofte den oppfatning at jo sterkere traume, - desto lengre behandlingstid. Når tankefeltet aktiveres kan man med lett fingerbanking på kroppens meridianendepunkter stimulere det indre korrigeringssystemet for følelser. Slik settes ens eget tankefelt til disposisjon for å gjøre irrasjonelle følelser om til fornuft. Irrasjonellt sterke følelser kan modereres til hensiktsmessige nivåer og tankefeltet rundt spesifikke temaer mister sin negative påvirkning av sinnet.


Selve metoden har ikke fullstendige forklaringsmodeller. Noen ganger må man bare innse at vi ikke forstår alt. At skaperverket er større en det vi klarer å fatte.

TFT brukes ved:
 • Avhengighet – sigaretter, sjokolade, cola

 • Anspenthet

 • Angst

 • Allergier

 • Beslutningsvegring

 • Depresjon

 • Dysleksi, dyskalkuli og stamming

 • Fobier

 • Frykt

 • Sorg/tristhet

 • Stressmestring

 • Søvnvansker

 • Sinne

 • Spiseforstyrrelser

 • Smerter

 • Spenningshodepine og migrene

 • Tvangstanker

 • Traumer

 • Utladning (Utbrenthet)
   

 • Iddrettspsykologi - Ved å fjerne blokkeringer som hindrer dem i å prestere på topp.

 

 

 • I næringslivet - Ofte har sykefravær psykologiske årsaker. Enten disse har sin årsak i privat eller arbeidsrelatert sammenheng
                           vil TFT kunne løse spenninger som kan lette arbeidslivet.

 

 • Barn - Konsentrasjonsvansker, hyperaktivitet, mareritt, neglebiting, leksevegring m.m.

                                              
 

TFT er en selvhjelpsmetode som jeg lærer bort i hvert enkelt tilfelle. Metoden er enkel og kan anvendes av nær sagt alle. Og når du kan metoden, - har du et redskap for å hjelpe både deg selv, familie og venner ved behov.

Kort kan en si at tankefeltet er et usynig område som oppstår når vi tenker. Tankefeltet inneholder vår subjektive informasjon om alt det vi tenker på. Som et magnetisk felt vi ikke kan se, - men likevel ha kraft i seg til å kunne påvirke, - vil tankefeltet når det er aktivt, bestemme våre følelser og styre våre handlingsmønstre.


Det sies at arv og miljø bestemmer personligheten vår. Etter hvert som livet gir oss gode og vonde opplevelser vil måten vi takler og bearbeider disse opplevelsene avgjøre hvor mye de vil påvirke oss senere i livet. Traumer som bearbeides dårlig vil virke begrensende og muligens styre valg vi gjør senere i livet. De kan begrense oss i vår utfoldelse. Sjelelige kvaler, fobier, angst og depresjoner kan ha sitt utspring i gamle sår. Det pussige er at slikt gjerne kan oppstå flere år etter traumet. Det er ikke slik at «tiden leger alle sår». Noen ganger «skaper tiden alle sår.» Ting kan over lang tid vokse seg irrasjonelt stort og vondt i menneskesinnet. Det kan nok forklares som selvbeskyttelse, - men er ofte svært lite hensiktsmessig. Det kan også sette seg i kroppen som uforklarlige smerter.

Hva er et tankefelt?

Tankefeltterapi (TFT) snur opp-ned på tidligere oppfatninger om hvor lang tid det tar å lindre psykiske problemer. Skal vi forstå tankefeltterapi må vi forlate tradisjonell vestlig medisin og gå flere tusen år tilbake i tid. Da fant kineserne ut at livsenergien beveget seg gjennom spesielle kanaler i kroppen. Disse meridianene ble i 1986 med røntgen og kontrastvæske påvist som et kommunikasjonssystem man ellers ikke kan se.
 

TFT er basert på en kombinasjon av meridianlære, kinesiologi og kognitiv psykologi. Den amerikanske psykologen Roger Callahan utviklet metoden og Mats Uldal brakte den til Norge og utviklet en fantastisk tilnærmingmetode som setter en raskt i kontakt med tankefeltet. På denne måten kan man ved hjelp av lett banking på meridianpunkter og kognintive øvelser korrigere et besværlig tankefelt.