Magnetterapi

Bruk av magnetterapi

Trondheim refleksologi har en stor magnettrommel med styrke 200-300 Gauss hvor man formelig bader hele kroppen i et sterkt magnetisk felt. Den magnetiske påvirkningen virker beroligende på det autonome nervesystemet og stabilisere de indre organers funksjon, slik at organismen som helhet kommer i bedre balanse. Dette kan også forklares med at blodsirkulasjonen generellt i hele kroppen bedres i et magnetisk felt. Alle organer og celler nyter godt av økt blodgjennomstrømning og vitaliseres av magnetisk påvirkning. Magnetfeltterapi oppleves behagelig og svært avslappende.

Behandling med magnetfelt påvirker levende celler og styrker det elektriske potensialet over cellemembranen. Alle celler har en svigningsfrekvens og man antar at disse kommer i utakt ved fysiske eller psykiske belastninger, - noe som kan føre til ubalanser og mulig sykdomsutvikling. Ved magnetterapi gjenskapes cellenes naturlige svigningshastighet og kroppens celler vil igjen svinge i samme rytme.
 

I magnetfeltterapien tillegges jordens elektromagnetiske egenfrekvens, den såkalte Schumann-frekvensen, særlig positiv betydning. Den varierer mellom ca. 8-12 hertz, avhengig av om man er ved ekvator eller ved polene. I Norge hevdes den å ligge på 9-10 hertz, og det er dette feltet man først og fremst etterligner i magnetfeltterapien. Terapitromlene bruker pulserende likestrøm og har fast innstilte nord- og sydpoler, noe som har vist seg å ha en gunstig virkning på kroppen

Hvordan virker Pulserende Magnetfeltterapi?

Pulserende magnetfeltterapi (PMFT) avgir ulike frekvenser som trenger inn i organismen og påvirker skadde og svekkede celler.
Blodårene utvider seg og på den måten øker blodgjennomstrømningen i kroppen. Dette hjelper cellene til å transportere bort avfallsstoffer, som kolesterol og kalkavleiringer, samt tilføre ny næring og oksygen til cellene


PMF terapi skaper ikke varme utover den økt blodsirkulasjonen som oppstår, derfor kan alle implantater (unntatt pacemakere) behandles.

Sykehus bruker magnetterapi for å akselerere helingen av pasienter med pinner og benplater fordi ingen skadelig varme produseres i implantater. Frakturer (brudd) kan behandles selv gjennom en gipsavstøpning, siden magnetiske felt gjennomsyre alle materialer.

Tilstander som kan ha særlig nytte av pulserende magnetterapi:
 • Artroser

 • Benbrudd

 • Betennelser/ overbelastninger

 • Revmatiske sykdommer

 • Migrene

 • Søvnløshet

 • Forstyrrelser i blodsirkulasjonen

 • Benbrudd

 • Stress

 • Muskelsmerter/ muskelspenninger

 • Hodepine

 • Idresskader

 • Svimmelhet

 • Forstoppelse

 • Utmattelse
   

"Videre kan bruk av magnetterapi virke til å roe ned det autonome nervesystemet og stabilisere de indre organenes funksjon, slik at organismen kommer tilbake i balanse. Brukere av magnetterapi mener også at behandlingen styrker immunforsvaret og at sykdommen forsvinner raskere."

Kildehenvisning: Norsk magnetterapi ved Lars Frode Haugen.

Jordkloden er en gigantisk magnet og det magnetiske feltet vi lever i virker livgivende på alle levende celler i både planter dyr og mennesker. Dog har magnetismen de siste 500 år kraftig redusert seg. Flere hevder at dette kan være årsak til mange helseplager i dag.

 

Behandling med magneter har eksistert lenge. Allerede for flere tusen år siden ble magnetiske steiner brukt til å helbrede og behandle sykdommer. Både mennesker og dyr avgir svake magnetiske felt. Disse skapes av de kjemiske reaksjonene i cellene og i ionestrømmene i kroppen vår. Det er almenn kjent at dersom jorden ikke hadde sitt magnetiske felt, ville alt liv på jorda dø ut. Det viste seg også at astronauter som dro ut i verdensrommet, ut fra jordens beskyttende magnetiske felt, ble syke. Amerikanerne og russerne bevilget derfor mye penger til å forske på feltet og det var også de som først utviklet moderne behandlingsutstyr med magnetterapi. Ivan Troeng, en svensk ingeniør som lærte magnetfeltterapi i Russland, konstruerte etterhvert sine egne magnetfeltterapitromler. I dag produseres norsk utstyr basert på Troengs ideer.